fbpx
Lucka 23

dot
Soops ande
I Skara domkyrka finns det Soopska gravmonumentet till åminnelse av Erik Soop (1592-1632) och hans sambo Anna Posse. Det är ett mäktigt och vackert monument med de två avbildade i full skala i sten.

Den 10 november 1947 började domkyrkan plötsligt att brinna. Vittnen berättar hur eldslågor slog ut från taket och hur de såg brandmän bära ut värdefulla inventarier ur kyrkan för att rädda dem. Bland föremålen fanns Erik Soops kista. Den bars in i det gamla stifts- och landsbiblioteket och uppför bibliotekets stentrappa. Där någonstans råkade man tappa kistan och det blev ett hack trappan.

När kyrkan var återställd efter branden bars kistan tillbaka och placerades under gravmonumentet. Trots att allt nu var som vanligt igen verkade det som att händelsen i trappan hade förargat Soops ande. Sedan dess sägs han gå igen på biblioteket. Personal har sett hans gestalt i form av en man i en svart slängkappa och berättar om att när man kommer till biblioteket under fel tid, till exempel för tidigt på morgonen, då knackar han på ens axel vid ett särskilt ställe i trappan.