fbpx
Lucka 24

dot
En jul med många ansikten
Julen har burit många olika skepnader genom historien. Förkristna nordbor firade jul under vintersolståndet med blot, riter och festligheter. När Skandinavien började kristnas under 800-talet kom den gamla högtiden att låna ut sitt namn till den nya kristna och idag lever jultraditionen vidare och firas som aldrig förr.

I Husaby utanför Götene står en kyrka som tillsammans med klosterkyrkan i Varnhem utgör en viktig punk i julens resa från hednisk till kristen högtid. Husaby kyrka med anor från 900-talet, är uppförd i romansk stil och är en av de första kristna byggnaderna i ett annars asatroende Sverige. Den romanska stilen tillhör de äldsta stilarna i europeisk konsthistoria och inspirerades av många av de arkitektoniska framsteg som det väldiga romarriket bidragit med – rundbågar, tunnvalv, arkader och kryssvalv. Det finns ett flertal romanska kyrkor i Västergötland men de är ofta förhållandevis små och saknar för det mesta torn. I Husaby däremot är långhuset från 1100-talet väl tilltaget och inte mindre än tre torn skjuter upp över trädtopparna.

Att kyrkan som började som en mindre träkyrka byggdes ut i en sådan grad torde bero på att det var i Husaby som det första svenska biskopssätet etablerade. Med tiden kom Skara att ta över den rollen. Även invändigt skiljer sig kyrkan från mängden med sina talrika takmålningar i rött och grönt. Under 1400-talet försågs kyrkan med detta färggranna inre men i det reformerade 1700-talet ansågs den typen av ornamentik inte längre ha någon plats och kalkas således över. Först under en renovering under 1900-talets början återfanns målningarna. I koret var målningarna tillräckligt välbevarade för att restaurera men i långhuset fick de målas på nytt.

Den anrika kyrkan i Husaby har sett hur jultraditioner kommit och gått. Fornnordiska ritualer, allmogens folktro och kristna högtider har alla passerat revy och lämnat sina avtryck i det hopkok vi kallar Jul. Idag minns vi tillbaka och möts av över årtusenden av traditioner, av otaliga generationer och vi fortsätter att lämna avtryck för framtidens julfirande.

Vi på Västergötlands museum tackar dig för att du följt med på vår resa genom Skaraborg och lyssnat på historierna som hus och platser har att berätta.

En riktigt God Jul tillönskas du från oss på Västergötlands museum!