fbpx

Varnhems Kulturmiljö ekonomisk förening

För att på bästa sätt ta tillvara Varnhems unika kvaliteter som besöksmål har Varnhems Kulturmiljö ekonomisk förening bildats av Västergötlands museum, Skara kommun och Svenska kyrkan i Skara pastorat. Den konstituerande föreningsstämman hölls måndagen 19 september i Skara.

Föreningens syfte är att främja utvecklingen av Varnhem som besöksmål genom ett bevarande och att sprida information om de unika kulturella värden som finns inom Varnhems kulturmiljö. Det avser särskilt klosterkyrkan, klosterruinen, klostermuseet, Kata Gård, våtmarken och de vandringsleder som passerar i området. Bildandet av föreningen är ett stort steg framåt i vår gemensamma strävan att tillsammans utveckla Varnhem till ett högklassigt besöksmål.

Inom ramen för utvecklingsprojektet vill föreningen verka för att fördjupa och öka kunskapen om Varnhems historia, bedriva arkeologisk forskning, kvalitetssäkra förmedling och kulturarvspedagogik inom området och samordna det som sker på besöksmålet. Det är en fantastisk möjlighet att lyfta det unika historiska innehållet i Varnhem och framhäva Västergötlands betydande roll i Sveriges historia.

Samarbetet i den ekonomiska föreningen syftar också till att förbättra service, värdskap och besöksmottagande på besöksmålet. Det finns även planer på att utveckla Varnhem till ett centrum för vandring i det unika natur- och kulturlandskapet. Föreningen är en avgörande faktor för att stärka samarbetet med lokala krafter i civilsamhället och övriga aktörer och entreprenörer inom besöksnäringen.

Platskontor för den ekonomiska föreningen finns på Ryttargården i Varnhem där också besökscentra, butik och InfoPoint är inrymt.