fbpx

Klotspelet från Hornborga by

Klotspelet från Hornborga by är ett historiskt spel från trakten. När drängarna plöjde åkrarna samlade de på sig sten som de kunde använda till spelet som ordnades på kvällen. Läs mer om spelets historia i den digitala utställningen om spelet.

På denna sida finns reglerna till Klotspelet, så som det spelades i Hornborga by. Spelet hamnar i genren ”kägelspel” och spelas ungefär som en blandning mellan kubb, bowling och darts där målet är att pricksäkert samla ihop 24 poäng till sitt lag.

Kägelspel

Idag spelas fortfarande kägelspel regelbundet. I Odensåkers hembygdsskrifter 1988 finns spelregler upptecknade. Det har under ca 35-40 år ordnats med seriespel där ett antal lag från hembygdsföreningar deltar. Ett lag består av 4 män och 4 kvinnor. Det är också slutspel mellan bästa lagen och enligt en cirkulerande ordning avslutas hösten med en gemensam avslutningsfest.

Till detta har det också ett antal år ordnats med både visning och särskilt korande av kägelmästare vid arrangemang på Skansen i Stockholm.


Utrustning

  • 1 Sten per spelare. (Spelaren använder samma sten spelet igenom.)
  • 1 Mål, i form av en planka, ett rep eller motsvarande.
  • 1 Kung, träkägla som är 90 centimeter hög.
  • 4 Treor, träkäglor som är 60 centimeter höga.
  • 4 Ettor, träkäglor som är 30 centimeter höga.

Tips: Ett vanligt kubbspel fungera som ersättning för dessa pjäser!

 

Förberedelser

2 – 10 spelare kan delta, men rekommenderat antal är 6 – 8 spelare.

Spelarna delas upp i 2 lag enligt följande: Samtliga spelare ska först utse två Stampare som fungerar som lagledare. Stamparna singlar sedan slant om vem som ska få börja att välja ut sitt lags lagkapten. Efter att de två lagkaptenerna valts, fortsätter stamparna att omväxlande välja spelare till sitt lag. Den som väljs sist sätter mål, vilket innebär att bestämma var lagen ska stå då man spelar.

Samtliga spelare från varje lag ska stå bakom målet och kasta sin sten. Målets avstånd från leken (klotspelet) ska vara mellan 18 och 27 meter (10 – 15 famnar).

Kloten (käglorna) placeras ut på följande sätt: De fyra ettorna placeras ut i varsitt hörn så att de bildar en liksidig fyrkant. Varje sida av fyrkanten ska vara ca 1,5 – 2 meter lång. Mellan varje etta sätts en trea. Kungen ska vara placerad i mitten.

Uppställning av Klotspelet

 

Regler och poängsystem

Det lag som nått 24 poäng vinner. Har ett lag fått över 24 poäng under framslaget  (första omgången) har laget femtat och får inte spela bakslag (andra omgången).

Regelalternativ: Om lagen har svårt att samla 24 poäng under spelets två rundor kan målet flyttas närmare leken eller poängen sparas mellan omgångar.

 

Framslag

Först ska de bägge stamparna slå (kasta sina stenar) och sedan i den turordningen som spelarna blev valda under förberedelserna. Efter att samtliga spelare har kastat har de bägge lagen spelat framslag.

Poäng under framslag: Lyckas man slå ned kungen ensam räknas detta som 9 poäng. Skulle kungen hamna utanför leken (utanför fyrkanten) räknas detta som 12 poäng. Skulle kungen slå ned någon/några av de övriga kloten blir poängen baserad på antalet fällda klot. Exempel: Om kungen skulle fälla en trea blir poängen 2 eller om en trea skulle fälla en etta räknas detta också som 2 poäng. Lyckas man slå ned en trea ensamt räknas detta som 3 poäng, slår man ned en etta ensamt räknas detta som 1 poäng.

Skulle poängen vara som så att något av lagen hamnat på 22 eller 23 poäng är stamparen från motståndarlaget skyldig att utropa ”Det fattas ett!” (om poängen är 23) eller ”Det fattas två” (om poängen är 22) – ”det skall ni i lek på!”. Om den/de som ska kasta härnäst slår ner 1 eller 2 klot, beroende på hur många poäng som fattas till 24, vinner laget. Om poängen överskrider 24 poäng har laget femtat och får inte delta i bakslaget.

Skulle någon spelare inte lyckas fälla något klot under framslaget får denne inte delta i bakslaget.

 

Bakslag

Vid bakslag slår man i samma ordning som i framslag. Målet är fortfarande att nå 24 poäng.

Under bakslag gäller att spelarens sten inte rullat längre bort från leken än att spelaren fått spännt till kungs eller spännt till lek. Spännt till kungs innebär att man från den plats där stenen ligger kan utsträckt utefter marken med handen nå fram till kungen. Lyckas detta får man ställa sig var man vill när det är dags att slå bakslag. Når man inte fram till kungen men till en annan kägla har man spännt till lek och man får då möjlighet att flytta sig till höger eller vänster men med samma avstånd till leken. Har man varken lyckats spänna till kungs eller spänna till lek får man jämfota kasta från där stenen landat under framslag.

Poäng under bakslag: Om kungen faller ensam blir poängen 3 men om kungen skulle hamna utanför klotspelets gränsområde (utanför fyrkanten) räknas detta som 6 poäng. Skulle kungen fälla något utan de övriga kloten räknas antalet som i framslag. Varje trea och etta räknas under bakslag som 1 poäng.