fbpx

Kråks herrgård

Kråk herrgård är en välbevarad 1700-talsbyggnad som ligger ett stenkast från Skaras centrum och domkyrkan. Här finns interiörer från tidigt 1700-tal till 1820-tal och idag levandegörs huset genom visningar, programkvällar, konserter med mera.

Gårdens historia
Säteriet Kråk låg ursprungligen i Mölltorps socken i Karlsborg. På gårdens marker hade det funnits boende och brukare sedan 1200-talet. Den byggnad som står i Skara idag uppfördes på äldre byggnaders grund mellan 1790 och 1792 av Jöns Ehrenborg. Gården ärvdes inom familjen fram till den dag då man beslutade att anlägga ett skjutfält på marken 1944. För att rädda mangårdsbyggnaden från rivning valde familjen att donera den till Västergötlands museum.

När Kråk flyttades till Skara på 1950-talet anlades en mycket större källare än den ursprungliga. Man valde att inreda källaren med välva tegelvalv och med ett professionellt kök för att hysa en restaurangverksamhet. Restaurangens arkitekt hette Erik Lundberg och det sägs att han hade hämtat inspiration från källarrestaurangerna i gamla stan i Stockholm. Mellan åren 1960 och 2015 bedrevs en framgångsrik restaurangverksamhet i källarvåningen. Sedan 2015 driver Västergötlands museum även denna del av byggnaden och lokalen används bland annat till fester, konserter, servering, en julmarknad med mera.

Kråk omges idag av två röda flyglar som bildar en tidstypisk gårdsbild. Flyglarna flyttades från Götala gård på 1960-talet. Den östra flygeln fick vid återuppförandet en rekonstruerad inredning för att efterlikna högreståndsmiljöer från perioden 1720-1790. Den västra flygeln är inredd som en festvåning.

Visningar
Boka en visning av Kråk. Vi berättar om gårdens historia och gör nerslag i de personliga öden som är kopplade till den. Det går också att boka en visning med fokus på 1700-talsinteriörerna, möblerna, konsten och de olika stilepoker som finns representerade på Kråk. Möjlighet finns också att få en särskild spökvisning. En visning tar cirka 30-45 minuter, men kan anpassas efter behov.

Hyr för fest, dop och bröllop
Västergötlands museum hyr ut den västra flygeln för fester främst genom Mattipset i Skara, som då står för catering och servering. Om man endast vill hyra lokalen är det också möjligt efter överenskommelse. Den västra flygeln är en elegant och ljus festlokal i Karl Johansstil. I matsalen finns plats för cirka 80 sittande gäster.

Lokalbokning genom Mattipset i Skara: 0511-120 02
Lokalbokning genom museet:
0511-260 16.
Bokning av visning: 0511-260 16.
OBS! Begränsad uthyrning 1 oktober – 31 mars.