Kulturmiljö

Kulturmiljö är en miljö påverkad av människor. Med andra ord menas den miljö som människor, genom aktivitet, levnad och död, format. Ortnamn, sägner och andra immateriella företeelser knutna till en miljö kan också inkluderas i begreppet.

Västergötlands museum har länge bedrivit verksamhet inom kulturmiljöområdet med fokus på arkeologi och byggnadsvård.

ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD

Arkeolog i fält med grävmaskin i bakgrunden

Arkeologi

Arkeologi i vid mening har gjorts från Västergötlands museum i runt 100 år. Vi som nu arbetar med arkeologiska uppdrag är två förste antikvarier/arkeologer samt en osteolog och tillika arkeolog. Vi har god vana vid arkeologiska förstudier, utredningar i olika steg samt förundersökningar och undersökningar.

Byggnadsvård

Västergötlands museum har bedrivit byggnadsantikvarisk verksamhet runtom i landskapet i mer än hundra år. Vi har en god kännedom om det byggda kulturarvet i Skaraborg, inte minst vad gäller de många kyrkomiljöerna, men också om 1900-talets byggnader. Museet har för närvarande en byggnadsantikvarie som också är certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden (nivå kvalificerad) enligt Boverkets regler.