fbpx

Månadens föremål, augusti 2014
Från de Frumerie till Haag

Man kan fascineras av mycket i Agnes de Frumeries skapande. Träffa henne gärna hos Agnes, en trappa upp! Museet är lyckligt lottat att en gång ha fått förtroendet att förvalta det hon lämnat efter sig. I magasinen finns flera hyllor fulla med hennes arbeten i olika stadier. Utställningen innehåller bara en bråkdel av dem. Här saknas några av de kanske mer banala produkterna, som flaggviftande franska soldater med bössor i hand eller med gasmask på. Just de ger anledning till eftertanke. Kanske var de skisser på beställningsjobb eller något liknande. Efter det Stora kriget (som skulle ända alla krig!) fanns behov av att bygga monument i var och vartannat samhälle i Europa.

Som ni kanske räknat ut handlar det inte om de Frumerie, utan snarare om hennes samtidskommentar. Att motivet gasmask – fransk soldat kombinerats kan ses som litet ironiskt, eftersom Frankrike svarade för den första gas­attacken under första världskriget. Den skedde i augusti 1914. Franska trup­per släppte loss xylylbromid (eller ethyl-bromacetat) mot tyska soldater. Gasen var ett slags simpel tårgas, så det kanske idag kan ses som litet harmlöst. Men ändå inte: det gav startsignal till något som kom att spåra ur och accelerera allt snabbare. Av bara farten kom man på att återanvända indu­striellt avfall, som klorgas, för att i en allt värre spiral av uppfinningsrikedom slå sin motståndare. I en ideell värld skulle den ha bromsats av en Haag­konvention, där krigets lagar reglerats. År 2014 bjuder alla sorters media över varandra för att påminna oss om att det Stora kriget inleddes 1914. Jubileet kring Haagkonventionen och Haagtribunalen, som i år fyller 101 år kom kanske mer i skymundan. ”Fredspalatset” i Haag, invigdes ett år innan kriget som skulle göra slut på alla krig startade.

Anders Berglund
1:e antikvarie
Västergötlands museum


Publicerad 1 augusti