fbpx

Månadens föremål, december 2014
En nötknäppare i trä

Om du knäpper nötter är du i gott sällskap. Speciellt till jul knäpps det mycket. Människan har alltid ätit nötter och i alla tider har det varit svårt att ta sig in till kärnan – själva nöten! När man lyckas få tag i nöten är den ofta mosad. Nötknäppare fungerar inte alltid som det är tänkt. På stenåldern lades nöten på en urholkad sten och slogs sedan sönder med en sten. Idag är det andra tider. Den ena nötknäpparen är smartare, och snyggare, än den andra. Oftast är nötknäpparna idag i metall, men det finns de som fortfarande använder gamla knäppare i trä. Kanske många gånger av nostalgiska skäl och för att de är så fina.

Den äldsta nötknäppare man kan finna på ett museum idag, är den som finns i Talent i Italien. Den är cirka 2000 år gammal och tillverkad i brons. I Frankrike har man funnit nötknäppare från 1300-talet, även dessa i metall.

Under 1500-1800-talen tillverkades nötknäppare oftast av hårt trä. Gärna i form av figurer, djur eller mer eller mindre kända personer.

Den nötknäppare som är månadens föremål finns det endast lite information om i våra register. Vi vet att den funnits i museets samlingar länge, mer än hundra år. Den är tillverkad i trä och målad. Den föreställer något som nutida människor skulle tolka som en tomtefigur men troligare är att det är någon slags biskop eller präst.

Att föremålet är gammalt råder det ingen tvekan om, men hur gammalt? En kvalificerad gissning utifrån andra liknande nötknäppare är att den är tillverkad senast på 1700-talet, troligast på 1600-talet. Det finns inte många liknande nötknäppare bevarade i Sverige, och det är nog inte så konstigt när man tänker efter. Detta beror förmodligen på att träet ofta torkade och sprack inför sin uppgift att knäcka allt för hårda nötter!

Ann-Katrin Wahss
antikvarie
Västergötlands museum


Publicerad 1 december