fbpx

Månadens föremål, januari 2017
Varning för TV-pirater

Människan skiljer sig inte endast från övriga djur genom att vi går upprätt, har större hjärna och ett språk, utan också på sättet vi skapar, använder och lever med en mängd ting. Vår materiella kultur speglar sociala strukturer genom att tingen är integrerade i ett socialt sammanhang. Många av våra museiföremål har inte längre någon omedelbar kontakt med det samhälle inom vilka ramar de skapades och saknar betydelse om de inte sätts in i ett socialt system. Museets roll är att ge föremålen en betydelse genom exempelvis berättelser om hur de använts. Föremålen väcker också minnen hos besökare och just föremålens minnesfunktion är påtaglig, men har sina begränsningar om betraktaren inte kan relatera till föremålet.

Ett föremål som väcker mitt minne är ett par tv-glasögon tillverkade i papp med blå bågar. Jag minns hur ”TV-piraterna”, under ledning av bland andra Anne-Lie Rydé och Ted Åström, 1983 tog över SVT 1 klockan 09.00 varje morgon under jullovet. Jag har dunkla bilder av de enskilda inslagen men minns att det var med spänning som 3D-glasögonen användes för att se vissa inslag.

3D-glasögonen illustrerar på ett enkelt sätt hur föremål kan hjälpa oss att minnas om rätt förutsättningar föreligger. Museernas utmaning inför framtiden är att skapa en representativ och angelägen minnesbank.

Tony Axelsson


Publicerad 1 januari