fbpx

Månadens föremål, juli 2017
Viktigare Svenska Fodervexter i torkade exemplar

  • Två böcker som innehåller ett herbarium över våra svenska foderväxter anno 1845.
  • Porträtt av Hedenius taget omkring 1860 av Nils Edvard Forssell, Veterinärinrättningen i Skaras dåvarande föreståndare. Fotot är en ambrotyp.

Månadens föremål är ett undervisningsmaterial av det ovanligare slaget. Det rör sig om två likadana böcker som innehåller ett herbarium över våra svenska foderväxter anno 1845.

Av den ena bokens omslag får vi veta vem som är ansvarig utgivare och att boken skapats hos Peter Hedenius 1845. Hedenius (1800-1872) var vid denna tid boktryckare i Skara. På baksidan finns angivet de 31 olika foderväxter som återfinns i boken. Nedan ett porträtt av Hedenius taget omkring 1860 av Nils Edvard Forssell, Veterinärinrättningen i Skaras dåvarande föreståndare. Fotot är en ambrotyp.

Trots att mer än 170 år har förflutit sedan boken kom till, har växterna kvar sin färg och är i gott skick. En mycket skicklig hand har med precision infogat de vikta växterna så att det är möjligt att uppskatta t.ex. höjden på varje växt. Varje växtdel har fixerats med små remsor av kvalitetspapper. I nedre delen av varje sida återges växtens latinska och svenska namn med hänvisning till Professor Peter Fredrik Wahlberg. Här framgår också vilka av växterna som namngetts av Carl von Linné genom att kort och gott ange Linn efter växtens latinska namn.

Wahlberg, som föddes i Göteborg år 1800, hade stor bredd i sin livsgärning och i författarskapet låg fokus främst på botanik. År 1835 gav Wahlberg ut Anvisning till de svenska foderväxternas kännedom och det ligger nära till hands att tro att vid skapandet av det undervisningsmaterial vi nu ser har man helt enkelt klippt ut eller kopierat ur Wahlbergs bok.

De båda böckerna är med stor sannolikhet en del av Edvard Nonnens bibliotek eller har använts i utbildningen vid lantbruksinstitutet på Degeberg 1834-1863. Degeberg, Rackeby socken, Kållands härad, omkring 13 kilometer från Lidköping, var det första lantbruksinstitutet i Skandinavien.

Carina Seiberlich
arkiv- och informationsförvaltare
Västergötlands museum


Publicerad 1 juli