fbpx

Månadens föremål, juni/juli 2014
Identitet okänd

Månadens föremål är egentligen en händelse snarare än ett föremål: med hjälp av John Liedholms beskrivning av tröskning med präjel (slaga) får vi en blixtbeslyning över en indelt soldats vardagsliv, vars strider snarare var på logen än på slagfältet. Exakt när i tid är svårt att säga.

Präjlatrösk

Rässum han sto’ dar på lon’ å trask
– donk – donk – donk å dask –
– slängde’n sin präjel s’att dä sa smask,
indelte knekten Kal Alfre Kask,
räta på röggen å tok en pris,
snöt säk i näven på mäfött vis,
pella ur tummen e steckeflis
– muttra la ente Guss ol precis.

 Tôrka så svetten ur suna si’
– klonk – klonk – klonk å tvi!
strupen å tôrsta begönnte å svi
Attan, va tôrster en knekt kan bli!
Kasken beräkna, att korn’ han sått,
ga’n fäll firdobbelt ’gen i mått
– tur, nôr lä kröllra så möe smått
inne i tôrpet han en gång fått…

 Spôtta i näva å trask å slo’
– tjo – tjo – hej å ho! –
präjel han dunsa på dåmmir lo’
dunsa för kvenna, för barn å ko.
Indelte knekten Kal Alfre Kask
sto’ dar i agner å bôs å brask,
svetter s’att blaggarnsskjorta sa blask,
stre för sin kong å sett lann å trask.
(J Liedholm)

Även om indelningsverket var avvecklat 1901 fick de anställda knektarna vara kvar i tjänst ett tag till och behålla sina torp. Präjeln Z1182 kommer ur museets samlingar. Varifrån den kommer vet vi inte idag. Den har tappat den märkningen och kallas sedan dess Z1182, där Z anger ”identitet okänd”. Förmodligen försvann ursprungsmärkningen när präjeln rengjordes en gång i tiden. Kanske hörde den en gång hemma hos Kasken eller i ett annat soldattorp.

Man kan notera att John Liedholm (1895 – 1974, Little John och sedermera Jönn) hade ett väl dokumenterat kulturhistoriskt intresse. Kanske kan man kalla honom ”renässansmänniska”, en sådan som hade många kunskapsområden (arkitekt, handlande, diktare, konstnär, fornvän…). Präjlatrösk publicerades postumt 1976.

Anders Berglund
1:e antikvarie
Västergötlands museum


Publicerad 28 juni