fbpx

Månadens föremål, juni 2017
Två små medeltida bjällror

I Västergötlands museum arkeologiska samling finns en liten bronsbjällra som hittades vid utgrävningarna 1982-83 vid Kållands-Råda kyrkogård utanför Lidköping. Där fanns en stormannagård med rötter i järnålder. Bjällran hittades i resterna av ett trähus från högmedeltiden. Våren 2017 hittade undertecknad och timmerman Mattias Hallgren, en liknande bjällra – större och bättre bevarad – i samband med arkeologisk städning och undersökning av vinden i Markas 1100-talskyrka, utanför Falköping. Bjällran låg bland smuts, fågelbon och bruksrester på vinden över den sannolikt senmedeltida sakristian. Fyndet är talande för det faktum att kyrkvindar kan vara arkeologiska objekt, platser där mycket lagrats genom århundradena, mer eller mindre medvetet.

Båda bjällrorna är gjorda av brons med konisk form och har en enkel dekor i form av dubbla linjer. Den större bjällran från Marka är av dubbel plåt. Tyvärr har själva kulan ramlat ut och försvunnit. Hur bjällran hamnat på kyrkvinden kan vi bara spekulera i. Tidsmässigt hör båda bjällrorna hemma i 1300-talet. Bjällror var under senmedeltiden omtyckta på såväl bättre mans- som kvinnodräkter, men förknippas också med narrdräkter och seltyg för hästar. Det finns också uppgifter om att bjällror under medeltiden användes i den kyrkliga liturgin under mässoffret (nattvarden).

Västergötlands museum tackar Falköpings pastorat för lånet av bjällran från Marka!

Robin Gullbrandsson
antikvarie
Västergötlands museum


Publicerad 8 juni