fbpx

Månadens föremål, mars 2014
Smôrjebulken

Månadens föremål mars 2014 är på sätt och vis flera. Dels föremålet, en uttjänt ”smörjburk” som en gång hängt på en vagn, dels John Liedholms berättande dikt (på ”falbögdska”, från 1951), om mötet med en sådan burk.

Di såga’ la å
å hölka så ur
en laguma tjocker träklump.
Så satte di bôtten i’n,
Slo bannjola kring
bå öppte å nerte
å fäste mä smidda öggler
en grepel på smôrjebulken.
Di föllde’n mä tjära
å hängde’n på skefta
på träaxlavangen
å smorde så axla,
nôr gnisslinga ble sum varst
i öppförsbacka.
Um tjära tröt
i smôrjebulken,
då tok di di smule,
di store å svarte sniggla
te hjälp.
Dä geck fälle öj
mä tôsser.Framföre mäk står
en sudden en gammel
å uttjänter smôrjebulk,
sum hängt på e skeft
på en träaxlavang,
Den ena öggla te grepel
har gett säk te sist;
en krökter spik
fått tjänsta i stäelt,
fast grepel ä ble’en
ett grånnane sner.
Dä bästa å allt
ä lokta, lell
frå smôrjebulken:
dä loktar så fris’t,
dä loktar så gött frå tjära
å minner um sudda ti’er,
nôr brå’ska å jäkt
å ga’ernskap knapparst fanns te
– teminstingens ente bensin!
Men gnersel
dä fanns dä,
förstår säk,
då mä.

Månadens föremål mars 2014 är på sätt och vis flera. Dels föremålet, en uttjänt ”smörjburk” som en gång hängt på en vagn, dels John Liedholms berättande dikt (på ”falbögdska”, från 1951), om mötet med en sådan burk.

Smörjburken kommer från Hangelösa, och den fördes in i museets katalog som nr 39.309 fredagen den 17 augusti år 1928. Månadens föremål rymmer på så vis mer av tinget än det vi ser, eftersom vi så tydligt kan förnimma dess doft. Den luktar inte av sniglar och grodor idag, däremot är tjärdoften ännu stark och minner om svunna tider. Falköpingsbon John Liedholm (1895 – 1974, Little John och sedermera Jönn) hade ett stort och väl dokumenterat kulturhistoriskt intresse. Kanske kan man kalla honom ”renässansmänniska”, en sådan som hade många kunskapsområden (arkitekt, handlande, diktare, konstnär, fornvän…). Dikten om smôrjebulken publicerades postumt 1976.

Anders Berglund
1:e antikvarie
Västergötlands museum


Publicerad 28 juni