fbpx

Månadens föremål, mars 2015
Dockskåp

Vilket barn har inte önskat sig ett dockskåp? Någon gång i livet genomgår nog de flesta en ”dockskåpsfas”.  Vissa av oss fick ett, för andra förblev det en dröm. I dockskåpsvärlden kunde vi sätta fart på våra inredningskreativa sidor, vi kunde möblera och möblera om i oändlighet. Genom dockskåpsvärlden kunde vi spela rollspel med invånarna i dockskåpet och drömma oss iväg till en värld som låg onåbar för många av oss. I dåtidens leksaksaffärer fanns ofta en hel liten avdelning med dockskåpsmöbler!

Från början var dockskåpen förbehållna barn i högreståndshem. Dockskåpen var handgjorda och dyra och sällan en leksak placerad i barnkammaren. De äldsta dockskåpen i Europa är runt fyrahundra år gamla och har tillhört kungafamiljer. Det ser vi på de skåp som vi idag finner på museerna. Dockskåpen och inredningen är präglade av sin tid. Genom inredning och tillbehör kan man se vilken tid det speglar och vilka krav och förväntningar som ställs på ägarna. Fört efter industrialiseringen började man massproducera dockskåp och efter andra väldskriget blev dockskåpet mera en leksak för barn i alla socialgrupper.

Dockskåpen var en del av den socialisering som flickor genomgick. Här fick flickorna träna på sin förväntade framtid som fru och husmor. Pojkar med eget dockskåp var, och är, inte många, även om det finns, och fanns, intresse för dockskåp även från dem. Men detta uppmuntrades i alla fall inte förr i tiden. Pojkar skulle syssla med annat. De fick en bondgård med hästar, kor och får, för att förbereda sig för vuxenlivet, och bilar med tillhörande garage. Våra leksaker var och är egentligen förberedelser för det liv vi förväntas leva. Med leken som pedagogik marineras vi i de förväntningar omgivningen har på oss. Allt i bästa välmening.

Dockskåpsfamiljerna idag är likaledes strömlinjeformade kärnfamiljer, smala vackra, med ett lagom antal barn.  Vem har sett två pappor med eller utan barn i ett dockskåp? Men det kanske bara är en tidsfråga. I början var det inte alltid så att dockskåpen hade invånare, de var framför allt en lek med inredning och funktion.

Månadens föremål är ett mycket fint dockskåp som tillhört Beth Kuylenstierna.  Det ingår i Västergötlands museums samlingar och till dockskåpet hör mängder av små föremål. Möbler likväl som karotter, spegel, ljusstake och annat som återfinns i ett stort hushåll. Här återfinns även en katt som uppenbarligen bodde i huset. Att detta dockskåp tillhört en flicka som så småningom förväntades bli husfru i ett stort hus, är inte att ta miste på.

Ann-Katrin Wahss
antikvarie
Västergötlands museum


Publicerad 19 mars