fbpx

Månadens föremål, november 2016
Ett spänne från en biskopsborg

  • Foto: Johanna Austrin.
  • Museets arkivbild visar besökare på borgen – långt innan den grävdes ut.
  • Siluettbild av spännet.
  • Murarna som de såg ut efter 1960-talets utgrävningsarbeten.
  • Murarna som de ser ut idag efter de senaste utgrävningarna och restaureringarna.

1963 fyllde Västergötlands Fornminnesförening 100 år. I och med 100- årsjubileet fanns en tanke om att fira med en utgrävning av borgruinen i Husaby. Tanken hade nämnts redan på 1940-talet, men nu var tillfället inne. Vid den här tiden skapades stora arbetsmarknadsprojekt och utgrävningen blev ett sådant. Den hjälpen behövdes för åren 1965-1968 befriades murarna från 3500 kubikmeter ruinhög. Ruinen konserverades och ställdes iordning för besökare. Alla var dock inte så nöjda med resultatet. Det blev så fult att man i lokalpressen avrådde från att besöka den…! De små fynd (krukskärvor, spikar, redskap) man hittade var främst från sen medeltid, sent 1400- och tidigt 1500-tal.

Biskopsborgen övergavs och brändes strax efter reformationen i mitten av 1500-talet. Undan för undan kom den att raseras och bli ruin. Förfallet fortsatte in i vår tid. Små lagningar av ruinen gjordes 1902 och till slut även åren 1965-1968. Men de reparationerna räckte inte. I början av det nya seklet hade stenar börjat lossna och besöksmålet var i kris på nytt. Ruinen stängdes för reparation åren 2003-2008. Äldre skador och lagningar som gjorts femtio år tidigare fixades till. Man passade också på att göra platsen mer tillgänglig och inbjudande. Hårda betongplattor ersattes av jord, fetbladsväxter och gräs. Man fann också en ny historia. Den berättar att borgen och biskopsgården hade ett långt äldre liv än man tidigare trott. Bebyggelsen börjar under 900-1000-talet.

Månadens föremål är ett fragment från tidig medeltid. Det hittades efter schaktningsarbeten vid borgruinen en höstdag för exakt 10 år sedan. Det är ett anonymt spänne som gjutits i brons. Eftersom det är lösryckt ur sitt sammanhang kan vi bara gissa var det använts till. Det kan ha suttit som ett beslag på remtyg, en bok eller något annat. Kisar vi lite kan vi tycka oss se former som ger oss en känsla av vikingatid och tidig medeltid. Kanske var platsen för borgen samma plats som den där Olof Skötkonungs kungsgård en gång låg…?!

Anders Berglund
1:e antikvarie
Västergötlands museum


Publicerad 1 november