fbpx

Månadens föremål, november 2017:
Rökmössa

I samlingarna finns två stycken mönstervirkade rökmössor. De är tillverkade och brukade i en borgerlig miljö under andra hälften av 1800-talet.

Den blå mössan kommer från Granfeldtska släkten, Horshaga. Vem som brukat den rödgröna mössan vet vi ej, men i accessionskatalogen framgår att den inköpts i Fristad utanför Borås av J.G. Lönnerblad.

Mönstervirkning med färger var populärt under andra hälften av 1800-talet. Tryckta mönsterböcker, ofta översättningar från tyskan, med beskrivningar på tofflor, rök- och resmössor, redikyler etcetera gavs ut. Få av dessa virkade alster finns i museets samling. Kanske berodde ointresset för dessa föremål på att virkningen inte tillhörde den goda smaken. Ellen Key bland annat använde virkningen som exempel på ett fult och onödigt handarbete. Även Hemslöjdsrörelsen tog avstånd från virkningen.

Under 1990-talet fick flerfärgsvirkningen en renässans, genom bland annat textilkonstnär Maria Gullbergs arbete.

Visst präglas insamlingen av tidens anda!

Johanna Austrin
Västergötlands museum


Publicerad 14 november