fbpx

Månadens föremål, oktober 2014
”Örongymnastik mot lomhördhet”

Bland personarkiven hittar vi ibland, men förhållandevis sällan, lämningar efter yngre personer. Som det lilla rara arkivet efter flickan Justa som uppenbarligen gått på någon form av hushållsskola. Här finner vi egenritade brodyrmönster, en fjäderpenna välskrivningsövningar och diverse nedtecknade huskurer, bland annat den något tveksamma kuren om ”Örongymnastik mot lomhördhet”, men också något mera etablerade huskurer som medel mot fläckar på kläder och liknande.

I arkivet ligger även en bläckpenna i form av en fjäder. Hennes arkiv har donerats till Västergötlands museum i den mapp som nu även den finns i arkivet.

Justa levde i en tid där flickors uppfostran och utbildning såg annorlunda ut än pojkars, och annorlunda mot hur vi lever idag. Flickor av övre medelklass och högre stånd skulle lära sig att sköta ett hem, med allt vad det innebar. Man skulle leda personal samtidigt som man skulle visa sig duglig i allehanda hushålleliga göromål.

Bland högre stånd var det för hundra år sedan och dessförinnan också viktigt att flickorna kunde konversera lite på franska och visa färdigheter i någon konstnärlig verksamhet, sjunga, spela piano, brodera, kanske måla akvarell. Dock krävdes ingen större boklig bildning, att vara för utbildad och framåt kunde till och med ses som en nackdel. Att bryta mot de vedertagna normerna var kanske svårare än det många gånger är idag. I Justas arkiv ser vi spår av denna typ av utbildning för en flicka av högre medelklass. Hon utbildades för att bli en god fru åt en man och för att administrera hans hushåll.

Men någon utbildning är bättre än ingen. De flesta flickor i dåtidens Sverige fick betydligt mindre utbildning än så.

Att bevara Justas arkiv och hennes medsystrars, är viktigt för förståelse för vår historia. Vi får här en inblick i kvinnors liv i en tid då förutsättningarna var annorlunda. Kanske kan vi genom dessa arkiv skapa en förståelse för dem och för den förändring som skett de senaste hundra åren. En förändring som alltjämt fortgår.

Ann-Katrin Wahss
antikvarie
Västergötlands museum


Publicerad 8 oktober