fbpx

Månadens föremål, oktober 2016
Agfa Extrarapid Platten

Västergötlands museum har den stora förmånen att ha ett förnämligt bildarkiv som omfattar det mesta ur fotografins historia. Många av museets foton finns digitaliserade och tillgängliga via hemsidan, www.vastergotlandsmuseum.se. Väl fördolt i klimatkammare finns negativ av skilda slag att bevara för framtiden.

Månadens föremål är några askar med glasskivor, så kallad torrplåt, avsedd för fotografering, men som aldrig kom att användas. Glasskivorna har tillhört fotograf Bertil Malm, Tidaholm, vars fotografiska arkiv nyligen överlämnades till museet.

Förenklat kan man säga att ett fotografi, oavsett om det är ett negativ eller en papperskopia, är uppbyggt i ett antal lager. Beroende på vad för slags teknik det rör sig om varierar antalet av dessa lager. Två komponenter som alltid finns med är
a) bildinformationen, det som utgör bilden och b) basen, det som bär bildinformationen. Bildinformationen skapas av ljuskänsliga substanser – till exempel silver, platina, pigment eller organiska färgämnen. I detta fall utgörs basen av en glasplåt och det som ska bli bildinformation är ännu bara en torkad emulsion på ytan.

Den ortokromatiska torrplåten har en högre ljuskänslighet än den tidigare våtplåten. Den är känslig inte bara för blå och ultraviolett ljus utan även för grönt och gult. Den är stabil i rött ljus, vilket användes i mörkrummet. I emulsionen ingår anilin som sensibiliseringsämne vilket ger plåten en rödnyans efter framkallning.

I och med torrplåten förändrades fotografens arbete då framkallningen inte behövde ske omgående. Man kunde exponera bilderna och ta med dem till ett stationärt mörkrum för framkallning. Man behövde nu inte transportera med sig ett portabelt mörkrum och massor av kemikalier.

De små askarna innehåller ett jämt dussin plåtar och mäter 6×9 centimeter. Större askar med storlek 9×12 centimeter finns också. Vissa av askarna har försetts med importörens eget märke såsom Merkur-plåtar, importerade av Hugo Svensson. Dessa plåtar var avsedda för såväl landskap som porträtt, interiörer och arkitektur.

Trots ny och mer spännande märkning är det nog Agfa som ligger bakom de flesta av förpackningarna. Bakom förkortningen Agfa som vi alla känner igen står företaget, Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, grundat 1867 i Berlin av två kemister.

Att hantera negativ i form av glasplåtar kräver försiktighet och är ett tungt arbete. Vi skänker en tanke till alla våra fantastiska bygdefotografer som hanterade den tunga och klumpiga utrustningen och som gett oss våra bildskatter att förvalta för framtiden!

Carina Seiberlich och Anneli Jonsson
Arkiv- och informationsförvaltare samt arkivsassistent i bildarkivet
Västergötlands museum


Publicerad 1 oktober