fbpx

Månadens föremål, oktober 2017
Hank

Våren var tiden då gärdesgårdarna skulle stängas. Varje år skulle de många hägnaderna kontrolleras och eventuellt repareras för att inte djuren skulle kunna ta sig igenom. Söatät betydde att gärdesgården skulle vara så tät att inga lammungar kunde smita igenom. En tvärhand hög var ett annat sätt att avgöra om den var tät nog. Gick gärdesgården inte igenom dåtidens besiktningar blev det böter.

Att tillverka hank för att sälja var en viktig sysselsättning för en del torpare under 1800-talet. För 100 förproducerade hank kunde de få 50 öre att dryga ut kassan med. Hanken såldes sen på gårdar och marknader till traktens bönder.

En hank består av en en- eller grangren. För att bli mjuk och smidig att arbeta med bränns den över eld. Sedan vrids den och tvinnas ett par varv och låses fast i sig själv. Hanken träs över störparen för att hålla ihop hela gärdesgården. Ett annat sätt att få störparen att låsas fast är att binda med vidjor. En vidja består också av en en- eller grangren men den binds fast på plats och bränns precis innan den ska läggas på. Man kan också lägga den i hett vatten för att den ska mjukna eller vrida den som den är om den är dagsfärsk och saven står högt i träden.

Redan i mitten av 1700-talet skrevs det om att hank inte höll måttet lika bra som vidjor. Ändå kan man se på äldre fotografier att hank användes så sent som tidigt 1900-tal här i Västergötland. Det gick förstås snabbare vid själva stängningsarbetet om man slapp ta sig in i skogen för att hämta dagsfärska vidjor. Dåtidens människor ville såklart också få tid över till annat än idogt arbete. Men kanske blev arbetet med reparationer mer omfattande istället. En vidja gör att gärdesgården låses fast ordentligt medan hanken generellt sitter lösare.

Förmodligen är de hanken som är Månadens föremål tillverkade någon gång under 1990-2000-tal av någon med stor kunskap om gärdesgårdar och som säkert fått lära sig hantverket från äldre generationer. De är alltså inga rariteter på så sätt. Men hank är inget du springer på i första taget. Det är få personer som fortfarande kan tillverka hank ”som det gjordes förr”, så att museet har några exemplar att studera är riktigt trevligt.

Elin Nordlinder
Västergötlands museum


Publicerad 1 oktober