fbpx

Månadens föremål, september 2014
Bling-bling från Gudhemstrakten

Bling-bling är hip-hop-slang för pråliga smycken. Begreppet kan även användas om en livsstil som kretsar kring dyra konsumtionsvaror och sådana har funnits vid och kring centralplatser i landet längesedan. En sådan tycks ha funnits i sadelläget mellan platåbergen vid Gudhem.

Här hade vi i förra seklet möjlighet att samverka med danska amatörarkeologer från Bornholm. En septemberdag släpptes de loss på fälten nedanför Mössebergs flanker. De kunde skörda både det ena och det andra i arkeologisk väg. Målet var
att leta bebyggelseindikationer som tydde på att här varit en forntida centralort. Allt skräp och all vardagsvara (kapsyler, spik, broddar, järnklumpar och annat) visar vi inte här. I sökandet hittades nämligen enstaka småfynd av hög klass. Sakerna tycks vittna om att det vid sadeln mellan bergen var en centralort långt innan nunnorna kom. Här låg förmodligen en stormannagård under järnåldern, i ett litet nätverk med sådana gårdar.

En bit bort mot Mösseberg ligger Jättene. Där fanns en gång Gällshögen, som tillhör en av den Skaraborgska arkeologins mer tragiska följetonger: en fornlämning som sakta men säkert förstörts sedan första hälften av förra seklet. Vid
sökandet hittades här bland annat gravgods från förstörda gravar: ett par bronsspännen samt ett tillhamrat, runt guldstycke. Det visar vi inte upp här, utan enbart bronsspännena.

Söder om Gudhems kloster finns en liten kulle som kanske kan ha varit platsen för en stormannagård? Här fanns en förhoppning om att finna spår av järnåldersbebyggelse. Här var ett av de mer iögonfallande fynden ett bronsbeslag med inhamrad silvertråd. Ett annat anmärkningsvärt fynd från Kungsgårdens närhet är ett emaljerat bronsbeslag. Emaljfärgerna är vitt, grönt, rött och blått. Kanske har beslaget kyrklig anknytning. I närområdet fanns även en förgylld agraff (”knapp”) – en säker indikation på närvaron av folkvandringstida aristokrati i Gudhemstrakten. På den nyss nämnda kullen hittades spår av bronssmältning, men de kanske hört samman med klosterområdet. De metallklumparna finns dock inte i montern. Med metallsökare går det alltså att leta spår efter dyrbara konsumtionsvaror om man nu är intresserad av bling-bling. Men det kräver absolut tillstånd och ger knappast resultat i form av vardagsvara, vanligt folks ting av keramik, skinn, trä, ben, horn…

Anders Berglund
1:e antikvarie
Västergötlands museum


Publicerad 1 september