fbpx

Månadens föremål, september 2015
Ett arkiv

Månadens föremål skulle man kunna kalla för ett typiskt kvinnoarkiv. Men det ska vi kanske inte göra, för typiskt är det inte i något avseende.

Månadens föremål är ett litet arkiv efter en kvinna, en kvinna som på något sätt arbetade i ett hushåll. Antingen som maka på en gård eller som anställd på en större gård. Månadens föremål är en liten anteckningsbok. En anteckningsbok huvudsakligen innehållande anteckningar om olika hushålleliga bestyr i köket. Här finner vi recept på allt från stuvad lake till ”Skara kringlor”. Ibland är recepten mera utförliga där man satt ut vikt och metod, ibland är endast ingredienserna nedtecknade som stöd för minnet. Recepten berättar om vad man åt för cirka hundra år sedan och vilken möda som lades ner på att få maten på bordet. Den berättar om ett kvinnoslit som annars sällan syns i arkiven. Efter recepten finner vi dock en annan slags anteckningar. Här har Selma skrivit om vad violer och konvaljer betyder för henne, hur hon minns dem från sin uppväxt, hon har även nedtecknat en liten dikt:

”Min vår har flytt
min barndom är förliden
mot andra dar
jag färdas fram i tiden
likt flyktingen
som från sin lugna strand
av stormen drivits
mot obekanta land”

De arkiv vi får in till museet är ofta brevsamlingar och fångsthandlingar, och till dessa knutna handlingar. Arkiven berättar om den tidigare ägarens status och makt, om verksamhet och liv. Oftast är det mäns liv som gestaltas i de arkiv som inkommer. Där skiljer sig det här arkivet. Detta är ett arkiv efter en kvinna, en arbetande kvinna, till skillnad från de flesta kvinnoarkiv som har sin proveniens i högre stånd. Arkiv som det här gestaltar livet lite i skymundan och kanske uppfattar man det inte som värt att spara på och oftast inte donera till ett museum för framtida bevarande. Kanske är det just det som gör det här arkivet extra intressant, att det speglar en annan verklighet än den man vanligtvis finner i arkiven på vårt museum.

Ann-Katrin Wahss
antikvarie
Västergötlands museum


Publicerad 14 september