fbpx

Månadens föremål, februari 2015
Stånka

Månadens föremål är en stånka. Ordet stånka kommer från ”stenneka” eller ”stånda”, ett kärl som står. Stånka betyder ”den lilla ståndan”. Stånka är ursprungligen ett medeltida kärl. De stånkor man omtalade under medeltiden var oftast av trä. Motsvarande kärl av metall kallades för stop. Ibland hade stånkan pip och kallades då för pipstånka. Pipen var då vanligen gjord av en urholkad trädgren.

Den stånka som är månadens föremål var inte var mans egendom. Den är vackert skuren, har ett lock som även det är skuret i trä och ett gångjärn likaledes i trä. Stånkan är även dekorerad med benknappar, vilket inte var helt ovanligt vid den tid som den här stånkan är tillverkad. På vår stånka anges ett årtal där den sägs vara tillverkad år 1511. Detta verkar lite tidigt men fullt möjligt då den är gammal och säkerligen tillverkad senast under 1600-talet.

Vad hade man då i stånkan? Vanligtvis var det öl eller mjöd. Vin var lite ovanligare trots att det kommit hit till Skandinavien redan med vikingarna. I finare kretsar kunde det serveras vin till maten. Kanske har ”vår” lite finare stånka ändå innehållit vin. Vi kan inte så noga veta. Vår stånka rymmer ganska mycket och vi kan tänka oss att den som drack ur den fick i sig ansenliga mängder alkoholhaltig dryck. Vatten drack man ytterst ovilligt då det ansågs hälsovådligt. Den vanliga törstsläckaren och måltidsdrycken var öl.

Den stånka som du ser på bilden och som är februari månads föremål, har funnits i museets samlingar länge. Dess mycket låga inventarienummer, 189, tyder på detta. Det innebär att den kan ha funnits i Västergötlands fornminnesförenings samlingar från andra halvan av 1800-talet.

Ann-Katrin Wahss
antikvarie
Västergötlands museum


Publicerad 5 februari