fbpx

Arbeten vid Härjevadskyrkan i Fornbyn

  • Innan arbetet påbörjades. Trägrindarna till stigluckan åter på plats. Uppspänt snöre och första spadtaget!
  • Grusgången kantskuren och breddad samt trägrindarna i stigluckan längst bort.
  • Korset åter på nocken, rengjord och upprest gravsten vid entrén, kantskuren gång samt framgrävda kalkstengångar.

Under hösten och tidig vinter har mycket av det arbete som utförts i Fornbyn vid Västergötlands museum, ägnats åt Härjevadskyrkan och miljön kring denna byggnad.

Den första åtgärden var att återmontera trägrindarna till stigluckan, vilka varit bortställda i en lada en längre tid. Stigluckan är byggd som en kopia 1931 efter en förebild som tidigare stått vid Mjäldrunga medeltidskyrka öster om Herr­ljunga.

Vidare arbeten var att återplacera korset som nu åter sitter på kyrkans västra nock. Korset har blivit reparerat och ommålat och det var en spännande balansakt att få upp det samt säkra det i nocken!

Själva gången mellan stigluckan och järngrindarna har med åren blivit allt smalare. När arbetet med att hacka bort jord, för att se hur bred den varit, kom två kalkstensgångar fram som leder in till entréerna på södra sidan av kyrkan. Gången hade nästan varit dubbel så bred, så det blev många lass med gräs och jord att frakta bort. Resultatet blev mycket tilltalande.

Gravstenarna vid kyrkan har börjat att rengöras. Med vatten och lite såpa har det mesta av alger och mossa kunnat avlägsnas. Fornbyn ligger i ett område med väldigt mycket lera, vilket gör att saker och ting rör på sig. En följ av detta har blivit att gravstenarna har börjat att luta. Nu har de dock rätats upp.

Arbetet i Fornbyn går vidare!


Publicerad 22 februari