fbpx

Arkeologer från Västergötlands museum gräver inför ny riksväg 44

Sedan 11 april pågår arkeologisk utgrävning inför byggandet av en ny vägsträcka utanför Lidköping. Det är väg 44 som skall få en ny korridor mellan Lidköping och Källby. Som vid så många andra gånger är kulturmiljövården och arkeologin ute på plats och kollar läget innan man börjar bygga. Faktiskt så började Västergötlands museum ”kolla läget” för en ny sträcka här redan under förra århundradet! Så länge sedan är det (1990-talet!!!).

För den aktuella sträckan gjorde museet arkeologiska utredningar och förundersökningar åren 2012-2015. Då hittades i en första omgång flera nya fornlämningsplatser. Arkeologiska förundersökningar gjordes 2015. Några av dem har gått vidare till det som kallas slutundersökning, enligt beslut av Länsstyrelsen Västra Götaland. Det innebär att de ytor som berörs skall grävas fram och lämningarna ska alltså tas bort genom arkeologisk undersökning. Det är fornlämningarna Sävare RAÄ 97, 99 och 100 som vi ska demontera och dokumentera. Platserna ser man bl.a. i fornminnesregistret på webben. Sävare 97 är ett boplatsområde med dateringar från äldre järnålder (200 f Kr – 400 e Kr). Här finns boplatsrester mitt i sandig åkermark (härdar, stolphål, gropar, kolningsgropar).

Sävare 99 och 100 är ett område med spår av bosättningar och järnframställning från ungefär samma tid (det är av nån anledning nästan alltid äldre järnålder…). Här kan man räkna med ungefär samma typ av lämningar som vid 97:an, fast med mer inslag av fragmenterad järnframställning.

Undersökningarna bekostas av Trafikverket och de utförs alltså av Västergötlands museum.

Läs mer om och följ projektet på sidan Area 44 >>


Publicerad 19 april