fbpx

Axel gräver i arkiven efter Fornbyns framtid

Under 2020 erhöll Västergötlands museum bidrag från EU:s landsbygdsfond Leader för att uppdatera Fornbyn utifrån 2000-talets digitala möjligheter. I projektet kommer Fornbyn sammanflätas med en digital upplevelse där besökare kan lära sig mer om byggnaderna och träffa människorna som bott där – ett arbete som nu är i full gång.

Men att befolka Fornbyn med karaktärer, händelser och berättelser som speglar byggnadernas månghundriga historia är en gedigen arbetsuppgift – en arbetsuppgift som tillfallit Axel Kallberg.

Axel är tredjeårsstudent på Europaprogrammet med inriktning historia vid Göteborgs Universitet. Under vårterminen 2021 har han praktikkurs på Västergötlands museum och under sin tid på museet djupdyker han i dess arkiv för att gräva fram de historier som Fornbyn har att berätta.

”Jag är överraskad över mångfalden” säger Axel som i sitt arbete har gått igenom många typer av källor som vittnar om livet under 1800-talet. Allt från dagböcker och anteckningar till recept och spelregler som visar hur vardagen såg ut hos vanliga människor. Västergötlands museums arkiv omfattar närmare tusen hyllmeter av handlingar och innehåller allt från bouppteckningar till kärleksdikter.

”Det är spännande med blandningen av folktro och kristendom” fortsätter han – ”hur fattighjon ansågs föra med sig otur eller traditionen kring sädeskakan” – en kaka som bakades vid jul för att sedan sparas till 1’a maj då bönderna åt en del, boskapen en och den sista smulades ner tillsammans med utsädet för att ge god skörd och friska djur. Detta samtidigt som tillvaron präglades utav en stark kristen övertygelse.

Genom Axels arbete kan många tidigare okända personer, händelser och företeelser lyftas fram och göra Fornbyn till ett engagerande och lärorikt besöksmål gång på gång.

Det är tydligt att Fornbyn är en plats med en rik historia och Axel hoppas på att Fornbyn ska bli en attraktion för hela Västergötland. Men han ser även projektet som en renässans av den västgötska landsbygden och ett sätt att belysa att de som bodde i husen var riktiga människor.

”Det är en spännande historieskrivning i en modern tid som kan resultera i många roliga saker” avslutar Axel – som redan har skissat på idéer så som historieinspirerade spel och kokböcker till museibutiken -så väl som personer, väsen och händelser till Fornbyns digitala uppdatering.


Publicerad 26 februari