fbpx

Byggnadsvård: Renovering av tak på Hyringa fornstuga

Hyringa fornstuga i Hyringa socken, Grästorps kommun, sköts av Hyringa Längnums hembygdsförening, Stugan flyttades någon kilometer till sin nuvarande plats 1934.

Stugan är en ryggåsstuga och dess ålder är okänd, men man tror att den är byggd under 1700-talets förra hälft. Stugans väggar är knuttimrade och taket lagt med torv på vass på en råspåntpanel. Huset innehåller en stuga (=rum), en förstuga och där bakom ett mindre fähus samt en bod, alltså en form av utvecklad enkelstuga. Den ålderdomliga lilla stugan uppmärksammades i Skaraborgs länsmuseums/Västergötlands museums byggnadsinventering av Grästorps kommun 1994.

År 2008 renoverades stugan invändigt med hjälp av byggnadsvårdsbidrag. Våren 2014 var det dags att åter göra en renovering av stugan och Västergötlands museum har hjälpt till med råd och övervakat så att renoveringen har gjorts enligt gamla metoder. Mullstockarna på taket var båda rötskadade och behövde ersättas. Även vasstäckningen under torven var sliten och tunn på flera ställen, och därför i stort behov av byte.

All vass har ersatts med ny – den bands denna gång med kulturhistoriskt riktiga hasselkäppar, som nu ersatte de tidigare armeringsjärnen. De rötskadade mullstockarna har ersatts med nya av gran som ströks med trätjära.

Arbetet tog lite drygt en vecka och vid slutbesiktningen konstaterades att arbetena hade utförts väl och enligt museets rekommendationer. Från Västergötlands museum deltog antikvarie Thomas Carlquist.


Publicerad 1 september