fbpx

De brandhärjade stugorna i Fornbyn restaureras

Igår, 28 juni 2022, inleddes restaureringsarbetena av Hornborgarstugan och Missionshuset i Fornbyn, till följd av bränderna som härjade natten till nationaldagen. Jörgen Rånge, timmerman inom nätverket Traditionsbärarna, håller i taktpinnen. Traditionsbärarna är en grupp enskilda företagare med traditionell hantverkskompetens som inriktar sig på restaurering och rekonstruktion.

– Hantverket, liksom virket, håller högsta kvalitet och detta är viktigt när man arbetar med kulturhistoriska fastigheter av hög ålder, säger museets byggnadsantikvarie, Lina Nyvaller.

Timmermännen inleder med att göra fasaderna rena från den brandskadade förkolnade ytan. På Hornborgarstugan har branden lyckligtvis endast medfört ytliga skador i stommen och på nockåsen. Detta gör att det räcker med en skrapning innan gaveln förses med en ny panel. Fönstret, vars ena båge har klarat sig, används som förlaga till nytillverkning. Med hjälp av äldre fotografier och arkivmaterial kan ny karm och foder tillverkas. I veckan kommer också stugan att förses med ett nytt innertak.

Om timret har större skador kan den yttre stockhalvan behöva bytas ut. Detta är vad som hänt på Missionshuset. Den skadade delen behöver här bilas bort och sedan görs en fyllnad med nytt timmer, en metods som kallas för halvsulning. Det är viktigt att restaurera med torrt material eftersom virket krymper när det torkar. Om en mindre del av stocken är skadad räcker det emellertid att laga partiellt med virke av liknande struktur. Lagningsvirket i sin tur kan fästas med trädymlingar.

Hornborgarstugan, med undantag för dess vasstäckta tak, beräknas vara klar i början av juli, medan Missionshuset kräver ett mer detaljerat finsnickeriarbete; en ny handhyvlad panel med pärlspontsprofil ska tas fram, lagning av fönster och tillverkning av lövsågad dekor ska utföras, samt räcke för byggnadens veranda är några av de detaljer som behöver göras.


Publicerad 29 juni