fbpx

Digital satsning säkrar Fornbyns framtid

 

När Fornbyn i Skara slog upp portarna 1921 var syftet att besökare skulle få uppleva livet i den snabbt försvinnande allmogemiljön på nära håll. Nu – 100 år senare vill Västergötlands museum fira 100års jubileet med att uppdatera Fornbyn utifrån 2000-talets digitala möjligheter – ett projekt som utvecklas tillsammans med Högskolan i Skövde och finansieras av EU:s landsbygdsfond Leader.

Det nya projektet utvecklas i samarbete med projektet KASTiS (Kulturarv och Spelteknologig i Skaraborg) på Högskolan i Skövde och syftar till att sammanfläta Fornbyn med museets digitala verktyg, ett koncept som kommer öka dess tillgänglighet för såväl besökare på plats som för en digital publik.

I projektet kommer samtliga byggnader i Fornbyn att förses med QR-koder som länkar till museets webbsida för mer information. Webbsidan kommer att utvecklas i samarbete med allmänheten, ideella föreningar, skolor och förses dels med information och fördjupande texter och dels med video, bilder och annat digitalt material. Målet är att Fornbyn och hemsidan ska vara fullt integrerade med varandra och berika besök både på plats och digitalt. Genom att sammanfläta den fysiska miljön med digitala verktyg kan museet skapa en flexibel plattform där information, berättelser och tolkningar kan anpassas efter sammanhang och göra att Fornbyn blir ett relevant, spännande och lärorikt besöksmål gång på gång.

En viktig del av projektet är att utveckla upplevelsen för yngre besökare. Tillsammans med Högskolan i Skövde och Skara kommun kommer Västergötlands museum att ta fram en maskot som ett sätt att lyfta berättelser och aktiviteter i Fornbyn för de yngre.

Projektet, som väntas vara klart till Fornbyns 100-års jubileum 2021, har beviljats bidrag från Leader som är en del av EU:s landsbygdsprogram som syftar till att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden. Organisationen består av representanter från offentlig-, privat- och ideell sektor.


Publicerad 8 oktober