fbpx

Georadar i Varnhem

Arkeologi går ut på att finna spår av händelser och människors verksamhet på en plats före vår tid. Ibland syns spåren tydligt i markytan, men oftast måste man gräva för att hitta något. Men var ska man gräva? Det är inte alltid så lätt att avgöra. Därför är det fantastiskt bra att det finns metoder att ”se ner i marken” utan att gräva. Georadar är en sådan metod. Man kör fram och tillbaka över det område man vill undersöka och mäter motståndet i marken, ungefär som ett slags ekolod. Informationen skickas till en dator som ritar upp en plan över ytan. Det blir en i huvudsak gråspräcklig bild med avvikande mörkare fläckar som framträder på datorskärmen och den bilden måste sedan tolkas. Men enkelt uttryckt är det de mörkare fläckarna som kan visa på att det finns någon konstruktion under grästorven, till exempel en husgrund, en hägnad, en mur eller en gammal väg. Nästa steg för arkeologen blir sedan att gräva provgropar på de platser där georadarn indikerat något intressant i marken.

I påskveckan genomförde Maria Vretemark från Västergötlands museum, tillsammans med Tony Axelsson på Göteborgs universitet, mätningar med georadar i Varnhem. Man hade tidigare gjort undersökningar med georadar uppe vid Kata Gård med goda resultat, men nu handlade det om ytan direkt söder om klosterruinen. Den marken har Skara kommun köpt in för att anlägga våtmark. I samband med detta ville man undersöka vad som kan finnas där, framför allt av lämningar från klostertiden. Sannolikt döljer grästorven delar av klostrets ekonomibyggnader, klostrets kvarnanläggning, vattenledningar, bryggor och kanske fiskdammar. Georadarkörningen gav flera intressanta utslag som man hoppas kunna följa upp och titta närmare på senare i år.

– Nästa led i undersökningarna inför våtmarkens anläggande blir en vegetationshistorisk utredning genom en pollenundersökning i sommar, berättar Maria Vretemark. Då ska man ta ut en jordpropp som omfattar alla jordlager från ytan ner till steril mark i botten. Pollen från växterna runt om har år för år hamnat i det sanka området och lagrats in i jorden. Genom att se vilka pollen som finns i jordlagren ska vi förhoppningsvis få veta vad som växte i området under olika årtusenden bakåt i tiden. Kanske kan vi få svar på vad man odlade på Kata Gård och om vegetationen förändrades när munkarna kom dit på 1100-talet, avslutar Maria.


Publicerad 19 april