fbpx

Glada nyheter: 1 miljon till projekteringen av nytt magasin

Västergötlands museum nåddes idag av det positiva beskedet att Sparbanksstiftelsen Skaraborg beviljar ett sökt bidrag på 1 miljon kronor för projekteringen av ett nytt föremålsmagasin.
– Det här är ett fantastiskt besked för museet. Vi är överlyckliga, säger museichef Luitgard Löw och föremålsantikvarie Jesper Nilsson.

Västergötlands museum har en av Sveriges största samlingar av föremål och har lidit av trångboddhet under en längre tid. En stor del av museets föremål är utspridda i externa magasin och det stora huvudmagasinet som ligger i anslutning till museet är fullt. Det innebär bland annat att museet har svårt att utveckla sina samlingar och göra dem mer tillgängliga.

– Bidraget från Sparbanksstiftelsen Skaraborg möjliggör för oss att arbeta med en projektering av byggandet av ett nytt magasin, säger föremålsantikvarie Jesper Nilsson, som lett arbetet med utbyggnadsprojektet.

Tanken är att den nya byggnaden ska ligga i anslutning till museet och sammanlänkas med dagens magasin.

– Det här är ett stort och avgörande steg i utvecklandet av museet, avslutar museichef Luitgard Löw.


Publicerad 31 mars