fbpx

Grävningar för miljöprover i Skara

  • Den här typen av stora fynd kan leda till eftertank(e). Denna oljecistern liksom dess plats saneras nu som bäst. Det är inget vi samlar in som fynd eller tar med till Fornbyn direkt…!
  • Gropen med spår av vallgrav: det är de grå lagren man ser i gropens botten. Här lär de gå drygt 3 meter ned till lerbotten. I bakgrunden skymtar man Brobacka, husen på borgkullen.
  • Alla lager utom de mörkgrå är moderna. De grå lagren hör till en av Gällkvists vallgravar.

Just nu pågår grävningar inför miljösanering av ett område i Skara. Det ligger vid de gamla bussgaragen vid järnvägsstationen. Delar av den parkeringsplats som finns där är avstängd och där grävs nu gropar för att ta miljöprover och för att ta bort en oljetank. Västergötlands museum är med till och från och gör en schaktövervakning. Den är till för att kontrollera om man kommer åt någon del av den ”utmark” som hör till Gällkvist, medeltidsborgen i Skaras utkant.

I de flesta gropar har bara synts fyllnads- och raseringsmassor från de rivna bussgaragen. Ur en större grop har man bärgat och transporterat bort en stor oljetank. Den gropen ska saneras. I ett annat schakt mot järnvägssidan har bredvid järnvägen hittats spår av en vallgrav. Delar av det här vallgravshörnet har varit framme tidigare, närmare bestämt för 12 år sedan. Så det är ingen överraskning att man hittar utanverk till borgen inom det gamla järnvägsområdet.


Publicerad 15 juni