fbpx

Gravstensinventeringar på Kålland

Strax före jul avslutade Västergötlands museums byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson ett större projekt kring kyrkogårdarnas kulturarv. Det rörde sig om inventering av kulturhistoriska gravar på sex kyrkogårdar i Södra Kållands pastorat och utarbetande av vård- och underhållsplaner för dessa.

Kyrkogårdar står för viktiga delar av kulturarvet. De berättar om gångna generationers levnadsförhållanden och levebröd, hur de ville minnas sina döda och hur man använde kyrkogården.

Mycket har hänt med kyrkogårdarna under de senaste 200 åren. De har gått från att vara vildvuxna slåttermarker via välkrattade gruskvarter till att bli hårt tuktade gräsmattor med gravstenar i raka rader. Vill du läsa mer om kyrkogårdarnas historia i allmänhet och kyrkogårdarna på södra Kålland i synnerhet kan du ta del av rapporterna via länkarna nedan.

 


Publicerad 12 januari