fbpx

Hanna Eklöf väljer att sluta som chef

Chefen för Västergötlands museum, Hanna Eklöf, har idag av hälsoskäl begärt att få lämna chefstjänsten på museet. Hanna trivs bra på museet och vill gärna arbeta kvar, dock ej i rollen som museichef.

Styrelsen för Västergötlands museum beklagar att Hanna vill lämna chefsrollen och arbetsutskottet arbetar nu för att för att lösa den uppkomna situationen.

Styrelsens uppfattning är att verksamheten under Hannas ledning har stabiliserats och varit framgångsrik under de senaste åren. Personalen på museet har en positiv framtidssyn och ser med tillförsikt framtiden an.

– Västergötlands museum är en jättebra arbetsplats och jag har med glädje sett hur museet har blommat upp och utvecklats till det välbesökta och uppskattade museum som det är idag. Jag måste dock vara rädd om min egen hälsa och väljer därför att kliva av chefstjänsten, säger Hanna Eklöf.


Publicerad 28 mars