fbpx

Höjentorpsstugans nya vasstak

I veckan har museets personal lagt torv på Höjentorpsstugans nya vasstak. Cirka 6-8 ton hårt trampad och betad hårdvallstorv har lagts på taket. Första lagret läggs med grässvålen ned mot vassen, andra lagret läggs med grässvålen uppåt. På så sätt växer taket ihop och ligger stadigt på plats när mullstocken som ligger nere vid takfoten har förmultnat. På takåsen läggs ett lager björknäver mot vassen för att hålla åsen tät samt de två lagren med torv ovanpå nävern. Under perioder med hög fuktighet suger torven åt sig fukten, för att sedan torka ut under varma perioder. På så vis håller torvtaket stugan torr och isolerad. Ett vasstak med torv har en livslängd på cirka 25 till 35 år.


Publicerad 25 september