fbpx

Inventering av föremål i Lanthandeln

  • Amanda Sörhammar, Andreas Lindblad och Cecilia Gyllenberg (som här håller i kameran) har inventerat föremål i Ekeskogs lanthandel i Fornbyn.

Många år har gått sedan återinvigningen av Ekeskogs lanthandel i Fornbyn, och det var hög tid för en ordentlig genomgång av lokalerna med inventering av föremålen och städning av rummen. Därför har det under tre veckors tid, trots knappa 15 grader i lokalerna, varit full aktivitet i Lanthandeln. Den första inledande veckan vigdes åt en riktig grovstädning. Sedan blev det dags för inventering och fotografering av föremål.

Under två veckors tid gick tre personer igenom ungefär 500 föremål som noga har dokumenterats och fotograferats. Arbetet kommer nu att fortsätta med digitalisering av föremålen i museets databas för att allteftersom bli sökbara för våra besökare på DigitaltMuseum.


Publicerad 13 februari