fbpx

Inventering och förteckning av vår stensamling

I Västergötlands museums stora samling finns en mängd stenar. Denna samling var tidigare placerad i Domprosteladan, men då ladan för några år sedan revs flyttades de till annan förvaringsplats.

I stensamlingen finns runt 120 EU-pallar med stenmaterial som ska rengöras, dokumenteras och placeras i pallställage. Samlingen består bland annat av stavkorshällar, dopfuntar, stenar med runinskrifter, liljestenar, byggnadsdetaljer, minnestavlor och så vidare. Många föremål är därmed av medeltida ursprung och andra från seklerna som följde. Sten från platåbergen började runt 1000-talet formas till byggnadsstenar, skulpturer och annat. Spår av denna aktivitet finns alltså i samlingen.

Det intensiva arbetet med museets stensamling som bedrivits under maj månad i år 2021 är ett första steg mot att förbättra stenarnas placering och därmed förbättra bevarandeförhållanden, kunna tillgängliggöra materialet för forskning och i framtiden också för Västergötlands museums besökare. Västergötlands museum vill bygga ett nytt magasin i anslutning till de befintliga byggnaderna. Där vill vi att stenarna ska placeras och kunna visas för besökare i olika delar av byggnaderna.

Det är vanligt att man på museer fryser föremål för att inte riskera få in skadedjur i museets magasin. Då sten – som är ett oorganiskt material – inte kan innehålla skadedjur har vi valt att placera stenarna på plastpallar som inte heller kan innehålla skadedjur. Hade stenarna placerats på träpall hade vi varit tvungna att frysa alla pallar med sten innan de tas in i ett nytt magasin. Detta är en tidskrävande och dyr procedur som också för med sig risk att fukt letat sig ned i stenens sprickor, expanderar under frysning och spränger stenen inifrån. Plastpallen förenklar därmed den framtida logistiken.


Publicerad 10 juni