fbpx

”Museet måste vara ett infriat löfte”

  • Genom kontorsfönstret hörs skrattande, sommarlediga barn.
    – Det är framtidens museibesökare, säger Luitgard.

Orden är Luitgard Löws. Måndag 3 juli 2017 tillträdde hon som Västergötlands museums nya chef och hon hälsas varmt välkommen!

Luitgard Löw är född i Weissenburg, Bayern, i södra Tyskland. Hon är filosofie doktor i medeltidens och nyare tidens arkeologi, samt har en bred erfarenhet av arbete på flera stora museer. Under åren 2011-2015 fungerade hon som Direktör på Museum der bayerischen Könige i Hohenschwangau. Det senaste året har hon arbetat som samlingsstrateg vid Värmlands Museum i Karlstad. Till Sverige flyttade hon för första gången 1999.

När hon nu är på plats på museet känns det bra. Hennes fokus kommer att ligga på samlingarna och samlingsvård. Hon säger att det är betydelsefullt att museerna är redo för en ny generation, generation Z, de som är födda efter millennieskiftet och uppväxta i en digital värld.

– Hur når vi dem? frågar hon. Svaret kan vara genom digitalisering. Men även om det går att ta del av ett museums samlingar och verksamhet digitalt är det ändå den rumsliga upplevelsen som slutligen gäller, fortsätter hon.

Hon tror att den nya minimalismen som präglar många hem idag, då man äger allt färre föremål, kan leda till ett intresse för objekt igen och särskilt föremål med patina.

– Föremål som angår, engagerar och har anknytning till de som besöker museet, förklarar hon och fortsätter:
– Besökarna måste ha en anledning att komma till museet och då kan det handla om att berätta om föremål som de har en relation till. När de sedan är här kan de upptäcka mer. Vår verksamhet måste kunna motivera dem att gå på ett museum en ledig, solig sommardag. Och när de väl är här måste museet vara ett infriat löfte, säger hon.

Som etnolog har Luitgard Löw en stark relation till föremålen som utgör museets samling.

– Jag ser det så här – samlingarna berättar och museet är berättelsernas hus, säger hon. Då måste vi också lova besökaren att här på museet får du veta något som angår både dig och mig.


Publicerad 4 juli