fbpx

Museet på plats i Albanien

Under 9 dagar har Västergötlands museums konservator Stina varit i Puka, Albanien, för ”Kulturarv utan gränsers” räkning. Där har hon tillsammans med två andra konservatorer, Azra från Bosnien-Hercegovina och Besfort från Kosovo, handlett 20 intresserade studenter och kulturvårdare och gett dem en introduktion i konservering av museiföremål. Det praktiska arbetet har varit förlagt till det lokala museet. På så sätt har museet, som normalt sett har små resurser, kunnat få hjälp att förbättra sin situation. Ett av målen för ”Kulturarv utan gränser” är att bygga broar mellan människor och landgränser. Därför har deltagarna inte bara varit från Albanien utan också från Kosovo, Kroatien och Bosnien.


Publicerad 1 oktober