fbpx

Museets arkeologer gör plats för nya E20

Följ med ut i fält med våra arkeologer. Just nu pågår flera förundersökningar kring utbyggnaden av E20. Strax utanför Mariestad, vid Berga, undersöks en plats som både rymmer en fossil åker och en troligtvis 2000 år gammal boplats, som ligger under de gamla tegarna.

Den fossila åkerns indelning med tegar går fortfarande att skymta under dagens grästuvor. Nu ska arkeologerna försöka datera åkern utifrån de röjningsrösen som finns kvar. Jämförelser med äldre kartor talar för att det är 1600-tal.

Samtidigt dras provschakt och tydliga stolphål avtecknar sig i leran. Här har det stått boningshus. Fynd i form av en stor keramikbit från ett kärl och lerbitar som använts i husens väggar har också hittats.

Kafferast blir det i den närbelägna hembygdsgården Bergatorp. Här bodde de sista Löfvenskiöldarna. Men det är en annan historia.


Publicerad 17 juni