fbpx

Naturaliesamlingen:
Drogskåpet klart!
Nu tar vi oss an den gigantiska mollusksamlingen!

Den farmaceutiska samlingen – ”Drogskåpet” är nu färdiginventerat, dokumenterat och digitaliserat. Näst på tur i arbetet med Naturaliesamlingen är molluskerna, det vill säga snäckor och musslor. Samlingen omfattar minst 711 arter, varav de flesta representeras av fler än en individ.

Molluskerna i samlingen är så väl inhemska som utländska från världens alla ”hörn”. Molluskerna har infogats i Naturaliesamlingen genom donation från ett par samlare.

Se några av posterna från ”drogskåpet” och följ inventeringen av molluskerna här!


Publicerad 4 maj