fbpx

Niclas lägger grunden för Fornbyns digitala framtid

Med finansiering från EU:s landsbygdsfond Leader firar Västergötlands museum Fornbyns 100-årsjubileum med en digital uppdatering. Ansvarig för uppdateringen är museets nya digitala utvecklare Niclas Dristig.

Niclas har studerat både Dataspelsutveckling med inriktning på Game Writing och magisterprogrammet i Digitalt berättande med inriktning på spel och kulturarv på Högskolan i Skövde

I sina studier har Niclas arbetat mycket med att göra den digitala tekniken tillgänglig för alla genom att utnyttja de resurser som redan finns i till exempel smarta telefoner och läsplattor. Bara genom att använda kameran på sin telefon kan man genom QR-koder och webbaserat innehåll få tillgång till bilder, filmer, ljud och text med mera. I sitt examensarbete i magisterprogrammet testade Niclas en prototyp för en digital upplevelse i Fornbyn som använde just den tekniken – och som nu utvecklas till en fullskaligt produkt.

– Inledningsvis ligger fokus på att bygga en stabil grund för den tekniska lösningen, säger Niclas. Målet är att få till en grund, en stabil infrastruktur som är lätt att arbeta med. Det ska vara lätt att både skapa nytt och att uppdatera gammalt innehåll, det måste vare en teknik som gör det lätt att skala upp och ner och som går att använda på flera olika platser, fortsätter han.

Det är en gedigen arbetsuppgift men för att det ska bli hanterbart så fokuserar projektet inledningsvis på upplevelsen för den yngre publiken. I den digitala upplevelsen kommer barn att kunna engagera sig i både den fysiska miljön och med digitala spel och uppdrag genom vilka de träffar karaktärer från den svenska allmogen och får lära sig mer om livet i det tidiga 1800-talet.

Det är ett ambitiöst arbete, men Niclas med sin bakgrund i digitalt berättande, belyser att enkla medel så som bild och text kan vässas med bra storytelling och smarta lösningar till något som känns gediget och välproducerat.
Det beror mycket på hur bild och text delas ut, säger Niclas som tycker att projektet är intressant både tekniskt och ur berättandesynpunkt.

 Tillsammans med kollegan Axel Kallberg håller Niclas just nu på att göra ett urval av byggnader att berätta om, karaktärer som kan kopplas till husen och spännande händelser som ägt rum där.
– Sen växer storyn organiskt fram från informationen, säger Niclas.

Niclas som fann sitt eget historieintresse i spelserien ”Age of Empires” tycker att spel är ett spännande sätt att befolka Fornbyn och levandegöra dess historia på. Genom att kombinera en rolig upplevelse med historia hoppas han på att även andra ska få upp ögonen för historia.

EU logotyp för jordbruksfonden

 

 

 


Publicerad 3 mars