fbpx

Nu är leca-kulorna borttagna från ruinen i Varnhem

Den unika 1000-åriga kyrkogrunden på kullen bakom klosterruinen i Varnhem är nu åter framme i ljuset. Efter att sedan 2007 ha täckts av ett skyddande lager av 240 kubikmeter LECA-kulor har de gamla murarna återigen frilagts. Anledningen är att arbetet med att utveckla Varnhem till ett besöksmål av internationell betydelse nu har gått in i en ny fas. En viktig del i detta arbete är att bygga ett arkeologiskt skydd över kyrkogrunden så att murarna från den gamla gårdskyrkan kan ses av besökare. Målsättningen är att det i framtiden även ska vara möjligt att gå in den bevarade källaren med sina 1000-åriga väggar – en fantastisk känsla att stå i ett så gammalt rum! Nu vidtar projekteringen av överbyggnaden och förhoppningen är att allt ska stå klart sommaren 2016.

Under åren 2005-2008 bedrev Västergötlands museum ett publikt arkeologiskt utgrävningsprojekt i Varnhem. Arkeologerna fann rester av den gård som fru Sigrid donerade till klostret i mitten av 1100-talet och man fann storgårdens kyrka med helt unikt gamla stenmurar. Mest sensationellt var kanske upptäckten av kristna gravar från vikingatiden. Fynden visade att kristendomen kommit till Västergötland redan i slutet av 800-talet.


Publicerad 24 november