fbpx

Ny utgrävning i Varnhem nu i september

Under perioden 5-16 september (vardagar kl. 8.30-16) pågår höstens utgrävning i Varnhem, precis söder om klosterruinen. Under dessa två veckor kommer ett 30-tal studenter från Göteborgs universitet att delta i en arkeologisk fältkurs i samverkan med Västergötlands museum. Fokus kommer att ligga på fortsatt undersökning av den stora stensatta vattenkanalen, den som en gång i tiden ledde in vatten i klostret söderifrån. Vid de tidigare fältkurserna har ungefär 20 meter av vattenkanalen frilagts och då har vi hittat många fina fynd från framför allt 1200- och 1300-talen. Vi hoppas nu kunna kartlägga kanalens fortsatta riktning söderut mot kvarnplatsen.

Studenterna kommer även att fortsätta utgrävningen av det så kallade sydosthuset. Norra delen av byggnaden undersöktes redan år 1925 och är en del av den synliga klosterruinen idag. I maj i år började vi gräva fram den södra delen av huset för att kunna frilägga grunden till hela byggnaden. Nu hoppas vi kunna undersöka resterande del och då knyta ihop vårt grävningsschakt med det som Axel Forssén gjorde för nästan hundra år sedan.

Som vanligt kommer Maria Vretemark att sammanfatta årets undersökningsresultat i ett föredrag på Kata Gård på Kulturkvällen i Varnhem den 15 oktober kl. 18.


Publicerad 30 augusti