fbpx

Nya utgrävningar i sommar vid Kata Gård – Varnhem

Nyhet publicerad 23 juni 2017

Nu sätter arkeologerna återigen spaden i jorden vid Kata Gård i Varnhem. Förväntningarna är att nya fynd ska komma fram ur jorden på denna spännande plats. Utgrävningarna är ett samarbete mellan Västergötlands museum och Göteborgs universitet.

Ett 30-tal arkeologistudenter på sommarkursen ”Publik arkeologi” kommer under två veckor att delta i arbetet. För denna typ av kurs är Varnhem bästa tänkbara plats med tanke på att det hit kommer tusentals besökare i veckan under utgrävningsperioden. Studenterna får möjlighet att träna på att berätta om sina fynd och om de arkeologiska resultaten.

Vid utgrävningarna sommaren 2015 påträffades spår av ett vikingatida långhus öster om kyrkogrunden och nu vill man ta reda på mer om detta hus. Målet med sommarens undersökning är framför allt att få fram hela husgrunden och se vilken typ av hus det var som låg här och när det användes.

– Vi har ju hittills mest forskat kring kyrkobyggnaden och gravplatsen, men nu vill vi öka kunskapen om vardagslivet på den stora gården i Varnhem för 1000 år sedan, säger Maria Vretemark, arkeolog vid Västergötlands museum och projektledare för Kata Gård och sommarens utgrävningar.


Publicerad 23 juni