fbpx

Nyrenoverad fattigbössa åter i Fornbyn

 • Fattigbössan innan vidtagna restaureringsåtgärder i juni 2022.
 • Då stommen är rötskadad krävs timmerlagningar.
 • I september 2023 är timmerlagningar utförda i fattigbössans stomme.
 • I september 2023 har bössan försetts med ett nytt spåntak.
 • Fattigbössan återbördas till Fornbyn i september 2023, efter restaureringsinsatser. Det tunga arbetet kräver flera medarbetares hjälp.
 • Fattigbössan återbördas till Fornbyn i september 2023, efter restaureringsinsatser. Det tunga arbetet kräver flera medarbetares hjälp.
 • Fattigbössan har placerats i Rackebyladan i väntan på montering av plåthätta.
 • Monteringen av plåthättan är på plats i mars 2024.
 • Restaureringsinsatserna är klara i mars 2024.
 • I mars 2024 är fattigbössan åter på sin plats utanför Härjevadskyrkan i Fornbyn.
 • Fattigbössan 1945. Bössan hade då brädtak med smala lock.
 • Ryttmästare Bertil Ekberg och landsantikvarie Gunnar Ullenius diskuterar vid fattigbössan, 1960.
 • Bild tagen 1973. Bössan har nu försetts med ett spåntak.
 • Närbild på fattigbössan tagen 1977. Spånen är rundade i nederkant till skillnad från det utförande som den har idag.

I mars 2024 kom fattigbössan i Fornbyn tillbaka på sin plats vid ingången till Härjevads gamla kyrka, efter flera års renovering. Restaureringen har i flera steg försenats på grund av byta av antikvarie på museet, byte av hantverkare med mera. Men nu är den på plats!

I museiarkivet är informationen om fattigbössans historik bristfällig. Museets byggnadsantikvarie, Lina Nyvaller, har vid okulär bedömning emellertid konstaterat att bössans underrede troligtvis är av äldre slag. Det är inte troligt att denna del av bössan nytillverkades då bössan placerades i Fornbyn, utan gissningsvis har stommen återanvänts från en annan fattigbössa. Innan renoveringen gjordes var den tidigare ställningen till taket av nyare virke av sämre kvalitet. Kanske har detta satts dit under någon av alla de restaureringsinsatser som gjorts under 1900-talets andra hälft eller till och med på 2000-talet. På äldre fotografier från 1940- och 1960-talen ser man att bössan tidigare haft ett brädtak. Om detta brädtak varit nytillverkat vid tiden för fotografierna eller åren innan går inte att avgöra då inga spår från detta tak finns kvar idag. Något verkar emellertid ha hänt mellan 1960 och 1973 då man på bild för första gången noterar att byggnadens tak har försetts med spån.

Efter lagningar och tillverkning av ett nytt tak kom fattigbössan åter till Fornbyn hösten 2023. Den förvarades i Rackebyladugården fram till uppsättning och slutbesiktning gjord av museets byggnadsantikvarie Lina Nyvaller, i mars 2024. De restaureringsinsatser som gjorts är att bössan försetts med nya trobrädor av gran och därovan handhyvlat stavspån. Tidigare hade bössan haft bandsågade spån. På bössans skadade underrede har en halvsulning gjorts. Ersättningsvirket är liksom originalet av ek. I stommen finns inga spikar utan här är allt bilat och dymlat för att passa in. Såväl virket till spånen som underbrädorna har varit av högsta kvalitet och tätvuxet. Alla spån är förborrade och sedan fästa med klippspik. För att skydda bössans underrede från vattenskador, vilket troligen varit felet med det gamla taket där läckage uppstått och vatten kunnat rinna ner i hjärtstocken, gjordes en liten plåthätta som skydd på takets övre del.

Och nu står fattigbössan alltså åter uppställd på sin plats utanför Härjevadskyrkan i Fornbyn redo att beskådas av alla besökare!

Här kan du läsa hela den antikvarisk slutrapporten gällande restaureringen av fattigbössan >>


Publicerad 25 april