fbpx

Nytt arkeologiskt forskningsprojekt om Husaby

Under 2023 har ett arkeologiskt forskningsprojekt om Husaby på Kinnekulle påbörjats. Västergötlands museum är huvudman med Västsvensk arkeologi som praktisk samarbetspartner och målet är att ta reda på mer om platsens skiftande funktion och gestaltning under olika tidsperioder.

Husaby var en boplats som under den yngre järnåldern utvecklades till en tidigmedeltida kungsgård och så småningom blev arena för Skarabiskopens storskaliga manifestationer. Husaby nämns i historiska källor och platsen spelade en betydande roll då Olof Skötkonung, en av de tidigaste kristna kungarna, samlade makten och ett rike började formeras.

Även om flera arkeologiska undersökningar har gjorts vid borgen, vid kyrkan och i området mellan dem, har nya insikter också väckt nya frågor. Vilken roll spelade egentligen monumenten i den tidiga medeltidens Husaby och i maktens landskap i det nya rike som sakta växte fram? Nya undersökningar kan bidra till att fånga upp bortglömda spår efter människors handlingar och närvaro i landskapet, en närvaro som skriftliga källor och monumentala konstruktioner inte låter forskarna ta del av.

Vid en första metalldetektorundersökning hittades förgyllda spännen, engelska mynt och handelsvikter från vikingatid och början på 1000-talet. Fynden hittades i närheten av djupa stolphål som påträffats tidigare och som tillsammans tyder på att det på platsen fanns en boplats med hög social status. Nu planeras för nya undersökningar för att få fram mer information om Husabys betydelse i det förflutna.

Samarbetspartners i projektet är också föreningen Historiana, Husaby hembygdsförening och Götene kommun.

Projektets syfte, mål och tillvägagångssätt presenteras här i två filmer. Varsågod att ta del av dem nedan!


Publicerad 12 september