fbpx

Nytt om framtidens Varnhem

I slutet av mars genomförde Västergötlands museum ett par mindre arkeologiska arbeten i Varnhem, närmare bestämt på båda sidorna av väg 49.

Den ena arbetsinsatsen har bestått av en arkeologisk utredning i en åker mellan 49:an och Varnhems samhälle. Där tänker Skara kommun detaljplanera ett område för bebyggelse. Eftersom trakten är rik på fornlämningar beslutade länsstyrelsen att en arkeologisk utredning skulle göras. Målet med den var att på ett handfast sätt ta reda på om det fanns okända fornlämningar dolda under plogjorden. Här skulle vi med hjälp av en grävmaskin och litet eftertanke nu komma att göra alla fornlämningar kända.  Det gjordes genom att med hjälp av en Huddig 1160 (en rejäl traktorgrävare) lyfta undan matjord i utvalda schakt och kolla vad som fanns bevarat.

Vi hittade spåren av en gammal härd i kanten av slänten mot väg 49. Uppskattningsvis kan den ha varit från den äldre järnåldern och drygt 2000 år gammal. Kanske har den ett arkeologiskt samband med det gravfält som ligger drygt 50-100 meter bort. Ungefär i mitten av det stora området hittade vi en stor igenfylld grop. Den var inte så gammal. I den låg bland annat trasiga flaskor av glas, burkar av glas och plåt och annat skräp från rätt modern tid. Fynden av den enstaka härden kan nästan ses som ett slags engångsföreteelse.

Återstår att se om en del av framtidens Varnhem kommer att ta plats på den nästan fyndtomma åkern vid sidan av väg 49.


Publicerad 7 april