fbpx

Nytt projekt om dendro från västgötakyrkor

Historiskt trä är en viktig källa till kunskap om våra medeltidskyrkor och de landskap de restes i. Genom dendrokronologi kan fällningsår bestämmas, trädets ålder, under vilka omständigheter det växt och var i landet. Under de senaste 40 åren har många västgötakyrkor provtagits och analyserats. Laboratoriet för dendrokronologi vid Lunds universitet och Västergötlands museum har fått pengar från Svenska kyrkan för att digitalisera och forska på dendromaterialet från Västergötland.

Vi hoppas kunna få svar på vilka skogliga resurser de medeltida byggarna hade tillgång till och hur dessa förändrades över tid. Timret i kyrkorna blir en spegling av både hur landskapet och samhället såg ut. Projektet kommer mynna ut i en vetenskaplig artikel och en populärt hållen rapport under 2023.

Dendromaterialet från västgötakyrkorna tillgängliggörs också digitalt via den internationella databasen SEAD (https://browser.sead.se/dendro).


Publicerad 16 maj