fbpx

Överbyggnaden i Varnhem är färdig

För första gången öppnades dörrarna till Överbyggnaden i Varnhem 21 december. Det är ett arkeologiskt skydd över Sveriges äldsta rum. Här möter modern arkitektur den 1000-åriga kyrkoruinen. Det är arkitekten och professorn i arkitektur Magnus Silfverhielm från AIX arkitekter som ritat Överbyggnaden.

Byggnationen som startade i april 2016, har utförts av Bygghyttan i Karlsborg AB. Redan i mitten av maj stod det klart att den ursprungliga konstruktionen med limträbalkar måste göras om för att ersättas med dragjärn och dessutom kompletteras med hanbjälkar uppe i taket för att fördela krafterna. Med dessa åtgärder fyller Överbyggnaden nu sitt syfte och ruinen framhävs så som det var tänkt. Byggnaden uppfyller samhällets krav vad gäller till- och frångänglighet. Projekt Överbyggnad i Varnhem har varit ett hållbart projekt. Endast hållbara och miljömässigt godtagbara material har använts i själva byggnaden och inga farliga kemikalier har nyttjats.

Överbyggnaden är finansierad genom bidrag från Grevillis Fond, Sparbankstiftelsen Skaraborg, Sparbankstiftelsen Lidköping, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen. Vidare har Västergötlands museum fått en privat donation. Dessutom har Skara kommun och Västergötlands museum bidragit med viktig kunskap och tid.

En sk. avsiktsförklaring har tecknats mellan Skara kommun, Skara pastorat och Stiftelsen Västergötlands museum. Avsiktsförklaringens mål är att öka stenkyrkoruinen och Överbyggnaden i Varnhems attraktivitet genom att professionalisera kunskapsförmedlingen av stenkyrkoruinens historia och människorna som bodde och verkade i Varnhem. Parternas avsikt är att utveckla hela Varnhemsområdet och göra det till en destination som är attraktiv även för internationella besökare.

Det är Skara pastorat som varit projektägare under hela byggperioden. Det blir nu Västergötlands museum som kommer att driva och utveckla verksamhet i Överbyggnaden med start januari 2017. Detta möjliggörs genom ett drift- och verksamhetsbidrag från Skara kommun.

Överbyggnaden kommer att invigas i maj 2017. Därefter blir byggnaden öppen för allmänheten. Där kommer också en helt ny utställning om platsen och dess historia att presenteras. Då kommer den delvis oberättade historien om Varnhem att bli officiellt berättad!


Publicerad 22 december