fbpx

Restaurering av Heljesgårdens hönshus

Heljesgården är en av Västergötlands mest bevarade sammansatta äldre gårdsmiljöer och vackert belägen invid Hornborgasjöns östra strand nära Bolums by. Gården med sina byggnader är kulturhistoriskt värdefull som ett uttryck för 1800-talets och det tidiga 1900-talets småskaliga jordbruk. Gården ägs idag av Västergötlands museum.

En av gårdens byggnader är ett hönshus som också fungerade som vedbod. Hönshuset uppfördes under 1860-talet och fungerade då som svinstia åt gårdens slaktsvin. Ursprungligen hade hönshuset takbeläggning av stickspån, men på 1950-talet täcktes detta in med galvaniserad plåt. Plåten köptes inte in ny, utan hade tidigare legat som tak på ett hus  i Skövde.

Våren 2023 restaurerades hönshusets plåttak med hjälp av bidrag från Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa och Länsstyrelsen Västra Götaland. Plåttaket hade fått rostskador och behövde lagas och rostskyddsbehandlas. Den typ av tjock galvaniserad plåt som använts till hönshustaket på Heljesgården tillverkas inte längre och det falsade plåttaket är unikt i sitt slag. Taket är därför viktigt att bevara som ett intressant tidslager för framtida generationer.


Publicerad 10 oktober